Informācija detālplānojuma izstrādei
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Detālplānojums ir vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļas plānojums, un to izstrādā saskaņā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu. Valsts zemes dienests (turpmāk-VZD) sagatavo un izsniedz informāciju no Kadastra informācijas sistēmas detālplānojuma izstrādāšanas vajadzībām.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojumu tiesīgs saņemt:
1) plānotājs;
2) pašvaldība.
Termiņš:
3 vai 5 darba dienas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
VZD reģionālās nodaļas (turpmāk - reģionālā nodaļa) amatpersonas administratīvo aktu vai veikto faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot reģionālajā nodaļā, kura izdevusi administratīvo aktu, VZD ģenerāldirektoram adresēto attiecīgu iesniegumu.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts zemes dienests
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.07.31.