Apliecības, izziņas par dzīvokļa īpašuma tiesībām dublikāta izgatavošana
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Paātrināti privatizēta dzīvokļa vai kooperatīvā dzīvokļa īpašnieks var saņemt īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta dublikātu, kuru ir izsniedzis VZD, ja tā oriģināls nav saglabājies.

VZD pēc pieprasījuma sagatavo dzīvokļa īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta dublikātu vienā eksemplārā. Lai saņemtu apliecības, izziņas par dzīvokļa  īpašuma tiesībām dublikātu, dokumenta oriģinālam ir jābūt: nozaudētam, nozagtam, iznīcinātam vai bojātam, ko Jūs apliecināt ar savu parakstu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojumu tiesīgs saņemt:
1) dzīvokļa īpašnieks;
2) kopīpašuma gadījumā, jebkurš no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem;
3) iepriekš minēto personu pilnvarotā persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Hipersaite