Informācija par faktiski izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzībām
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina personai iespēju iegūt informāciju par VSAA faktiski izmaksātajiem pabalstiem, pensijām un atlīdzībām.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
23
Termiņš:
Informāciju klātienē izsniedz vai nosūta pa pastu vai pa e-pastu ne vēlāk kā 15 dienu laikā, ja informācijas sagatavošanai nav nepieciešama papildu apstrāde, vai 30 dienu laikā, ja informācijas sagatavošanai ir nepieciešama papildu apstrāde.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt, iesniedzot iesniegumu klātienē jebkurā VSAA teritoriālajā nodaļā, nosūtot iesniegumu pa pastu vai pa e-pastu. Pieprasot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (oriģināls) vai pilnvara izziņas saņemšanai. Pa e-pastu nosūtītam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu ar pievienotu laika zīmogu.
Klātienē, pa pastu vai pa e-pastu iesniedzams Iesniegums izziņas par VSAA pakalpojumiem saņemšanai (izvēle: par faktiski izmaksātajām pensiju/pabalstu/atlīdzību summām).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Aizkraukles klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes klientu apkalpošanas centrs
Balvu klientu apkalpošanas centrs
Bauskas klientu apkalpošanas centrs
Cēsu klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
E-pasts edoc@vsaa.lv
Pasts Aizkraukles klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Izziņas saņemšanai klātienē jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (oriģināls) vai pilnvara izziņas saņemšanai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus