Informācija par nekustamā īpašuma vēsturisko vērtību
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Ja nepieciešams noskaidrot nekustamā īpašuma  vai tā objektu (zemes vienības, būves, telpu grupas, zemes vienības daļas) vēsturisko kadastrālo vērtību uz noteikto datumu, jebkura persona var pasūtīt informāciju par  objektu kadastrālo vērtību, kāda tā bija noteikta viena vai vairāku kalendāro gadu ietvaros.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Saņemams tiešsaistē nekavējoties vai 11 darba dienu laikā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pasūtījuma reģistrācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pasūtījuma reģistrācija
Normatīvie akti:
Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr.787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"
Apmaksa:
Latvija.lv, Klātiene maksājumu karte (POS), Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena ar PVN
Kadastra statistiskās informācijas sagatavošana vai kadastra teksta datu atlase gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam
datu atlases sagatavošana par vienu pieprasījumu Stunda 38,80 EUR
dati par kadastra objektu (papildus 14.1 apakšpunktā minētajai cenai) Kadastra objekts 0,07 EUR
Vienreizēja datu pārlūkošana un lejupielāde
vēsturiskās kadastrālās vērtības pārlūkošana Viena kadastrālā vērtība 1,00 EUR
Informācija par vienu pieprasījuma objektu no informācijas sistēmām un arhīva dokumentiem Dokuments/Datne 13,45 EUR
Informācijas izsniegšanas nodrošināšana
informācijas ierakstīšana Valsts zemes dienesta elektronisko datu nesējā Informācijas nesējs 4,30 EUR
pasta sūtījuma noformēšana Pasta sūtījums 1,45 EUR
kopiju caurauklošana, numurēšana, apliecināšana Caurauklots dokuments 4,25 EUR
dokumenta, tai skaitā, kopijas, apliecināšana Apliecinājums 1,85 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Ministru kabineta noteikumu Nr.787 pielikums "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"