Informācija par nekustamā īpašuma vēsturisko vērtību
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Ja nepieciešams noskaidrot nekustamā īpašuma  vai tā objektu (zemes vienības, būves, telpu grupas, zemes vienības daļas) vēsturisko kadastrālo vērtību uz noteikto datumu, jebkura persona var pasūtīt informāciju par  objektu kadastrālo vērtību, kāda tā bija noteikta viena vai vairāku kalendāro gadu ietvaros.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Saņemams tiešsaistē nekavējoties vai 11 darba dienu laikā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Informatīvs dokuments