Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana
Izvēlētā teritorija: Alūksnes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Alūksnes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana (Alūksnes novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Ja Jūsu īpašumā deklarētai personai ir zudis tiesiskais pamats lietot dzīvojamo telpu vai persona, deklarējot dzīvesvietu, ir sniegusi nepatiesas ziņas, Jums ir iespēja uz iesnieguma pamata lūgt pašvaldību pārbaudīt šīs personas deklarēto dzīvesvietas ziņu tiesiskumu un lūgt tās anulēt.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
Mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.
Izvēlētā teritorija: Alūksnes novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Elektronisks iesniegums www.latvija.lv.
Īpašniekam personīgi vēršoties klātienē pašvaldības administrācijā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene Alūksnes novada pašvaldība
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 64381496
Fakss: 64381150
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Personai, kurai anulēta deklarētā dzīvesvieta, un personai, kura iesniedza  pieprasījumu anulēt deklarēto dzīvesvietu, atbildīgais speciālists sagatavo un nosūta vēstuli ar attiecīgo informāciju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Alūksnes novada pašvaldība
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 64381496
Fakss: 64381150
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki