Inženierbūves datu reģistrācija/aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā no izpildmērījuma plāna un ekspluatācijā pieņemšanas akta
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Valsts zemes dienests (VZD), pamatojoties uz ierosinātāja pieprasījumu, pēc inženierbūvju (autoceļu un ielu) būvdarbu pabeigšanas un būves pieņemšanas pastāvīgā ekspluatācijā, nepasekojot to dabā, veic datu reģistrāciju/aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā no iesniegtajiem dokumentiem.

Pakalpojuma izpildes rezultātā tiek sagatavota  inženierbūves kadastrālās uzmērīšanas lieta, Kadastra informācijas sistēmā  tiek reģistrēta inženierbūve un aprēķināta tās kadastrālā vērtība.

Pēc klienta pieprasījuma VZD sagatavo un izsniedz apliecinājumu par inženierbūves reģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojumu tiesīgs saņemt nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, tiesiskais valdītājs.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pakalpojumu, ir jāiesniedz šādi dokumenti:
1. ierosinātāja iesniegums. Kopīpašuma gadījumā ir nepieciešams visu kopīpašnieku iesniegums.
2. izpildmērījumu plāns;
3. akts par būves pieņemšanu pastāvīgā ekspluatācijā;
4. pilnvara, ja pakalpojumu pieprasa ierosinātāja pilnvarotā persona.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pieprasījuma iesniegšana
Pakalpojumu iespējams pasūtīt:
- nosūtot elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu). Elektroniski parakstītam iesniegumam jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti elektroniskie dokumenti, kuri nepieciešami pakalpojuma izpildei;
- klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara;
- pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC
Aizkraukles novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Balvu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Bauskas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Smiltenes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Tukuma novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
Klātiene
Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...