Izziņas izsniegšana par nekustamā īpašuma nodokļa parādu neesamību (Liepājas pilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Īss apraksts:
Izziņu izsniedz pēc nodokļa maksātāja pieprasījuma iesniegšanai valsts institūcijām (Finanšu ministrijai, VIDam, Zemesgrāmatu nodaļai), kredītiestādēm, notāram, tiesas iestādēm u.c.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkura fiziska vai juridiska persona, kuras īpašumā, tiesiskajā valdījumā, lietošanā vai nomā ir nekustamais īpašums Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
3
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Izziņas saņemšanai personai klātienē, pa e-pastu vai pastu Liepājas pilsētas pašvaldības Nodokļu administrācijā jāiesniedz iesniegums (sk. “Iesniegums nodokļa parādu neesamībai”) un šādi nepieciešamie dokumenti:
a) klātienē – jāuzrāda personu apliecinošs dokuments vai pilnvarojuma apliecinājums,
b) izmantojot e-pastu – dokumenti jāsagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un jāapliecina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu,
c) pa pastu – jānosūta notariāli apliecināta pilnvaras kopija, ja pieprasa pilnvarotā persona.

Konsultācijas par iesniedzamajiem dokumentiem var saņemt, zvanot uz telefona nr.: 6 34 04752, 6 34 04729.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Liepājas pilsētas domes Nodokļu administrācija
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 04752
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts edoc@liepaja.lv
Pasts Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Izziņu iespējams saņemt atbilstoši iesniegumā norādītajam veidam:
• klātienē,
• e-pastā,
• pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Liepājas pilsētas domes Nodokļu administrācija
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 04752
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts edoc@liepaja.lv
Pasts Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: