Pašvaldības atbalsta saņemšana personām ar invaliditāti
Izvēlētā teritorija: Liepāja (mainīt)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Nosaukums pašvaldībā: Asistenta pakalpojums personai ar invaliditāti Liepājas pašvaldībā (Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests)
Īss apraksts:
Personas ar redzes, kustību un garīga rakstura traucējumiem var saņemt asistentu tādu darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras tā invaliditātes dēļ nevar veikt patstāvīgi - nokļūt vietā, kur mācās, strādā, saņem pakalpojumus.  Ja ģimenē aug bērns ar invaliditāti, līdz viņa 18 gadu vecumam ir paredzētas vairākas atbalsta formas, kas tieši saistītas ar vecāku nodarbinātību.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Persona ar I vai II invaliditātes grupu vai bērns no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Iesniegums tiek izskatīts ne vēlāk kā mēneša laikā pēc tā saņemšanas.
Izvēlētā teritorija: Liepāja
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Administratīvā procesa likuma 76. panta otrās daļas, 77. panta pirmās daļas un 79. panta pirmās daļas noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Par Liepājas pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem
(Liepājas pilsētas dome; saistošie noteikumi; 2; 2010.03.11.)
Invaliditātes likums
(Saeima; likumi; 2011.01.01.)
Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā
(Ministru kabinets; noteikumi; 942; 2013.01.03.)
Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 371; 2017.07.01.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Kontaktinformācija: Rožu iela 6, Liepāja LV-3401
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.05.25.