Dzīvesvietas deklarēšana
Izvēlētā teritorija: Liepāja (mainīt)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Nosaukums pašvaldībā: Iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšana Liepājas pašvaldībā (Liepājas pilsētas Pašvaldības policija)
Īss apraksts:
Personas, viņa aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu dzīvesvietas deklarāciju reģistrēšana Iedzīvotāju reģistrā
Saņēmēji:
Fiziska persona
Latvijas Republikas pilsoņi un nepilsoņi, kā arī ārzemnieki un bezvalstnieki, kuri ir legalizējuši savu uzturēšanos Latvijas Republikā; Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts un Šveices Konfederācijas pilsoņi un viņu ģimenes locekļi.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Izvēlētā teritorija: Liepāja
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana (Liepājas pilsētas Pašvaldības policija)
LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA Dzīvesvietas deklarācijas izziņa no Iedzīvotāju reģistra Liepājas pašvaldībā (Liepājas pilsētas Pašvaldības policija)