Dzīvesvietas deklarēšana
Izvēlētā teritorija: Liepāja (mainīt)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Nosaukums pašvaldībā: Iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšana Liepājas pašvaldībā (Liepājas pilsētas Pašvaldības policija)
Īss apraksts:
Personas, viņa aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu dzīvesvietas deklarāciju reģistrēšana Iedzīvotāju reģistrā
Saņēmēji:
Fiziska persona
Latvijas Republikas pilsoņi un nepilsoņi, kā arī ārzemnieki un bezvalstnieki, kuri ir legalizējuši savu uzturēšanos Latvijas Republikā; Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts un Šveices Konfederācijas pilsoņi un viņu ģimenes locekļi.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Izvēlētā teritorija: Liepāja
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Administratīvā procesa likuma 78. panta noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Dzīvesvietas maiņas gadījumā personai ir pienākums veikt jaunās dzīvesvietas deklarēšanu viena mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā.
Brīdinājums
Par dzīvesvietas nedeklarēšanu personai izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 350 eiro, savukārt par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu dzīvesvietas deklarēšanas iestādēm, personai draud naudas sods no 70 līdz 500 eiro (saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu).
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Pilsonības un migrācijas lietas
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Kontaktinformācija: Rožu iela 6, Liepāja LV-3401
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.02.20.