Dizainparauga īpašnieka datu maiņa
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Patentu valde
Īss apraksts:
Ja nav mainījies dizainparauga reģistrācijas īpašnieks, bet ir izmaiņas tā vārdā (nosaukumā) un/vai adresē, dizainparauga īpašnieks iesniedz Patentu valdei iesniegumu par dizainparauga īpašnieka datu maiņas ierakstīšanu Valsts dizainparaugu reģistrā (Dizainparaugu likuma 33. panta otrā daļa).
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona (fiziska vai juridiska), kas iesniegusi Patentu valdē iesniegumu par dizainparauga īpašnieka datu maiņu dizainparauga reģistrācijā.
Termiņš:
Ja iesniegums atbilst Likuma prasībām, īpašnieka datu maiņas procedūras vidējais ilgums ir trīs darba dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Iesnieguma par dizainparauga īpašnieka datu maiņu iesniegšana
Jāiesniedz iesniegums (brīvā formā), kas ietver:
1) lūgumu par īpašnieka datu maiņu dizainparauga reģistrācijā, norādot reģistrācijas  numuru, kā arī atbilstošo pieteikuma numuru;
2) ziņas, kas Valsts dizainparaugu reģistrā jāgroza, proti, reģistrācijas īpašnieka vārdu (nosaukumu) un adresi pašreizējā Reģistra ierakstā;
3) ziņas, kas jāiekļauj Reģistrā, proti, reģistrācijas īpašnieka jauno vārdu (nosaukumu) un/vai adresi;
4) ar vienu iesniegumu pietiek, pat ja izmaiņas attiecas uz vairāk nekā vienu reģistrāciju, ar noteikumu, ka iesniegumā ir norādīti visu attiecīgo reģistrāciju numuri.

Pilnvaru iesniegumam pievieno, ja to iesniedz ar pilnvarotas personas starpniecību. Jāiesniedz pilnvaras oriģināls. Pilnvara var tikt sastādīta brīvā formā, bet pēc būtības tai jāatbilst Civillikuma vispārīgajiem noteikumiem par pilnvarojuma līgumu. Ja pieteicējs vēlas, viņš var izmantot Patentu valdes sastādīto pilnvaras veidlapu.

Iesniedzot lūgumu par dizainparauga īpašnieka datu maiņu, ir jāsamaksā noteiktā maksa (sk. MK 2015. gada 15. decembra noteikumus Nr. 723 "Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādis").
Iesniedzams dokuments
Iesniegums (brīvā formā) par dizainparauga īpašnieka datu maiņu
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Mainīt dizainparauga īpašnieka datus
Klātiene Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
Darba laiki
Pasts Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
2. solis / Dizainparauga īpašnieka datu maiņa un publikācija
Ja iesniegums par dizainparauga īpašnieka datu maiņu atbilst Dizainparaugu likuma prasībām, Patentu valde pieņem lēmumu par atbilstošo grozījumu iekļaušanu Reģistrā.

Izdara grozījumus Reģistra ziņās, kas saistītas ar reģistrācijas īpašnieka vārda (nosaukuma) un/vai adreses maiņu.

Informāciju par dizainparauga īpašnieka datu maiņu publicē Patentu valdes oficiālajā izdevumā.

Dizainparauga reģistrācijas īpašniekam izsniedz izrakstu no Valsts dizainparaugu reģistra par dizainparauga īpašnieka datu maiņu; izrakstu izsniedz papīra vai elektroniskā formātā.

Patentu valde var pieprasīt, lai tai tiktu iesniegti pierādījumi, ja ir pamats apšaubīt kādu iesnieguma ziņu ticamību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus