Ziemassvētku pabalsts (Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Īss apraksts:
Ziemassvētku pabalstu ir tiesības saņemt ģimenei, kuras deklarētā dzīvesvieta ir Liepājas pilsētā un kura audzina:
• četrus vai vairāk bērnus,
• bērnu/-s invalīdu/-s,
• aizbildnībā esošu bērnu/-s.
Ziemassvētku pabalstu 15 eiro apmērā piešķir par katru ģimenē dzīvojošu bērnu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pabalsta saņēmēju sarakstu katru kalendāro gadu sagatavo Sociālais dienests.
Ja ģimenei ir tiesības saņemt pabalstu, bet tā nav iekļauta sarakstā, tad persona pabalstu pieprasa Sociālajā dienestā, iesniedzot iesniegumu, kurš rakstāms brīvā formā, norādot iesnieguma mērķi, vārdu, uzvārdu un deklarēto dzīvesvietu, ne vēlāk kā līdz kalendārā gada 31. decembrim.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļa
Adrese: Eduarda Veidenbauma iela 3, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 89655
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pabalstu izmaksā kredītiestādē no kalendārā gada decembra līdz nākošā gada janvāra beigām.
Atteikums par pabalsta piešķiršanu tiek nosūtīts ierakstītā vēstulē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus