Pabalsts skolas piederumu iegādei akcijā “Skolas soma” (Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Īss apraksts:
Pabalstu pirms kārtējā mācību gada ir tiesības saņemt ģimenei, kuras deklarētā dzīvesvieta ir Liepājas pilsētā un kura:
• ir daudzbērnu ģimene,
• audzina bērnu invalīdu (bērnus invalīdus),
• audzina aizbildnībā esošu bērnu (bērnus),
• ir Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta daļas uzskaitē un pilda līdzdarbības pasākumus,
• ir Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimene,
• laika posmā no kārtējā kalendārā gada 1. jūlija līdz 30. septembrim ir noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes statusam.
Pabalstu 20 eiro apmērā piešķir par katru ģimenē dzīvojošu bērnu, kurš kalendārā gada septembrī turpinās mācības vispārējās izglītības iestādē, sākot no 2. klases.
Par bērnu tiek uzskatīta arī persona, kura sasniegusi 18 gadu vecumu, turpina mācības vispārējās izglītības iestādes dienas maiņā un nav nodarbināta (bet ne ilgāk kā līdz 21 gada vecumam).
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pabalsta saņēmēju sarakstu katru kalendāro gadu sagatavo Sociālais dienests.
Ja ģimenei ir tiesības saņemt pabalstu, bet tā nav iekļauta sarakstā, tad persona (bērna vecāks,  tā aizbildnis vai pilnvarotā persona) pabalstu ne vēlāk kā līdz kalendārā gada 30. septembrim pieprasa Sociālajā dienestā, iesniedzot iesniegumu (rakstāms brīvā formā, norādot iesnieguma mērķi, savu vārdu, uzvārdu, deklarēto dzīvesvietu).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļa
Adrese: Eduarda Veidenbauma iela 3, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 89655
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pabalstu izmaksā kredītiestādē no kalendārā gada augusta līdz oktobra beigām.
Atteikums par pabalsta piešķiršanu tiek nosūtīts ierakstītā vēstulē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus