Pabalsts Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā (Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Īss apraksts:
Pabalstu 50 eiro apmērā ir tiesības saņemt politiski represētām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Liepājā.
Svētku pabalstus piešķir, pamatojoties uz personas iesniegumu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Politiski represētās personas.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Iesniedzams dokuments