Sēklu kvalitātes novērtēšana laboratorijā
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Valsts augu aizsardzības dienesta Nacionālā sēklu kontroles laboratorija nodrošina sēklu vidējo paraugu noņemšanu un sēklu kvalitatīvo īpašību novērtēšanas analīžu veikšanu gan sertifikācijai paredzētajām sēklu partijām, gan klientu iesniegtajiem sēklu paraugiem.
Iesniegtā sēklu parauga kvalitāti novērtē saskaņā ar attiecīgās sugas sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumiem, izmantojot Starptautiskās sēklu kontroles asociācijas metodiku.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Pieprasījumu var iesniegt bez ierobežojuma
Analīžu rezultātus izsniedz trīs dienu laikā pēc dīgtspējas analīžu pabeigšanas. Dīgtspējas analīžu laiks ir 7-28 dienas (tas atkarīgs no auga sugas), bet pastāv iespēja, ka analīze jāatkārto. Tad termiņš attiecīgi pagarinās
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Lēmumu var apstrīdēt Valsts augu aizsardzības dienesta Sēklu kontroles departamenta direktoram viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts augu aizsardzības dienests
Kontaktinformācija: Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
E-pasts: info@vaad.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.01.21.