Sēklaudzēšanas lauka apskate
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Lai novērtētu sēklaudzēšanas lauka vispārējo stāvokli un tā atbilstību normatīvajos aktos minētajām prasībām, kā arī noteiktu sugas un šķirnes tīrību, Valsts augu aizsardzības dienests veic sēklaudzēšanas lauka apskati, sagatavo un izsniedz lauka apskates protokolu, kā arī pieņem lēmumu par šķirnes sējumu atbilstību sēklu iegūšanai
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Pieteikumus var iesniegt līdz 1.jūnijam. Lēmumu par šķirnes sējumu atbilstību sēklu iegūšanai pieņem 3 mēnešu laikā, divgadīgajām un daudzgadīgajām dārzeņu sugām-15 mēnešu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas, bet ne vēlāk kā 3 darbdienu laikā pēc pēdējās lauka apskates
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Lēmumu var apstrīdēt Valsts augu aizsardzības dienesta Sēklu kontroles departamenta direktoram trīs darbdienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts augu aizsardzības dienests
Kontaktinformācija: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.01.10.