Augu, augu produktu, augsnes un augu kaitēkļu paraugu analīze laboratorijā
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Valsts augu aizsardzības dienesta Nacionālajā fitosanitārajā laboratorijā iespējams noteikt:
• augos vai to daļās:
- sēņu, baktēriju, vīrusu, viroīdu izraisītās slimības
- kaitēkļus (kukaiņus un ērces)
- nematodes
• kartupeļos:
- gaišo un tumšo gredzenpuvi, ko izraisa baktērijas
- karantīnas un nekarantīnas vīrusus un viroīdus (PSTVd) atbilstoši sertifikācijas prasībām
• priedes stādāmajā materiālā – sēņu izraisītās slimības atbilstoši sertifikācijas prasībām
• augsnē un augšanas/audzēšanas substrātā:
- kartupeļu zeltaino un bālo cistu nematodes
- kartupeļu vēzi
• kūdrā – kaitīgos organismus atbilstoši importētājvalstu prasībām
• graudos un sēklās – nezāļu sēklas atbilstoši importētājvalstu prasībām

Valsts augu aizsardzības dienesta Nacionālā fitosanitārā laboratorija:
• veic augu, augu produktu, augsnes un augu kaitēkļu paraugu testēšanu, lai laboratoriski diagnosticētu augu slimības, kaitēkļus un kaitīgos organismus
• izsniedz klientam testēšanas pārskatu
Nacionālā fitosanitārā laboratorija ir akreditēta kopš 2005. gada un testēšanu veic atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17025 prasībām. Laboratorijā izmantoto testēšanas metožu sarakstu skatīt šeit: http://www.vaad.gov.lv/UserFiles/file/VD_5_4_001_Metozu_saraksts_bez_galvas__2018.pdf
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Pakalpojuma pieprasīšanas termiņš - bez ierobežojuma
Pakalpojuma saņemšanas termiņš atkarīgs no analizējamā parauga veida
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
• Ja analīzēm tiek sūtīti vairāki paraugi, tos numurē vai citādi identificē
• Ja paraugu nav iespējams nekavējoties nogādāt laboratorijā, to uzglabā ledusskapī +5°C temperatūrā un ne vēlāk kā 2-3 dienu laikā nogādā laboratorijā
Normatīvie akti
Augu aizsardzības likums
(Saeima; likumi; 1999.01.13.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts augu aizsardzības dienests
Kontaktinformācija: Valsts augu aizsardzības dienests

Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006

Tālrunis: 67027406

E-pasts: pasts@vaad.gov.lv

http://www.vaad.gov.lv/
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.05.27.