Apliecība darbībām ar augu aizsardzības līdzekļiem
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Valsts augu aizsardzības dienests organizē zināšanu pārbaudījumus (ar apmācībām vai bez tām) un izsniedz apliecības darbībām ar augu aizsardzības līdzekļiem:
• profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem, kas strādā ar pirmās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem
• profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem, kas strādā ar otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem
• augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoriem
• augu aizsardzības līdzekļu pārdevējiem
• augu aizsardzības konsultantiem
Saņēmēji:
Fiziska persona
Persona, kuras darbība saistīta ar augu aizsardzības līdzekļu lietošanu, izplatīšanu, konsultēšanu
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Bez ierobežojuma
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klātiene
• Iesniedzējs ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā vai tā reģionālajā nodaļā un iesniedz dokumentus

E-pasts
• Iesniedzējs nosūta dokumentus pa e-pastu
• Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

Pasts
• Iesniedzējs nosūta dokumentus pa pastu

Iesniedzamie dokumenti
Ja apliecības izsniegšana notiek pie apmācību veicēja:
• Iesniegums apliecības saņemšanai augu aizsardzības jomā (uz veidlapas)
• Fotogrāfija 3x4 cm
Ja apliecības izsniegšana notiek Valsts augu aizsardzības dienestā pēc apmācībām:
• Iesniegums apliecības saņemšanai augu aizsardzības jomā (uz veidlapas)
• Fotogrāfija 3x4 cm
• Apmācību veicēja izsniegta izziņa par attiecīgā apmācību kursa noklausīšanos
Ja apliecības izsniegšana notiek Valsts augu aizsardzības dienestā bez apmācībām:
• Iesniegums apliecības saņemšanai augu aizsardzības jomā (uz veidlapas)
• Fotogrāfija 3x4 cm
• Izglītības dokumenta kopija, kas apliecina, ka pretendentam ir atbilstoša izglītība apliecības saņemšanai bez apmācībām
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa Kuldīgā
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Liepājā
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Saldū
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Talsos
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Ventspilī
Parādīt visus...
Pasts
Kurzemes reģionālā nodaļa Kuldīgā
Latgales reģionālā nodaļa Daugavpilī
Rīgas reģionālā nodaļa
Valsts augu aizsardzības dienests
Vidzemes reģionālā nodaļa Valmierā
Parādīt visus...
2. solis / Samaksa par pakalpojumu
Par pakalpojumu jāmaksā saskaņā ar Valsts augu aizsardzības dienesta rēķinu, kas izrakstīts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 12.jūlija noteikumu Nr.493 “Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” 2.pielikumu  (skat. sadaļu "Cita informācija"-"Normatīvie akti")
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Klātiene
• Pakalpojuma saņēmējs ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā vai tā reģionālajā nodaļā, kārto pārbaudījumu un saņem apliecību vai lēmumu par apliecības neizsniegšanu
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa Kuldīgā
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Liepājā
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Saldū
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Talsos
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Ventspilī
Parādīt visus...