Apliecība darbībām ar augu aizsardzības līdzekļiem
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Valsts augu aizsardzības dienests organizē zināšanu pārbaudījumus (ar apmācībām vai bez tām) un izsniedz apliecības darbībām ar augu aizsardzības līdzekļiem:
• profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem, kas strādā ar pirmās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem
• profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem, kas strādā ar otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem
• augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoriem
• augu aizsardzības līdzekļu pārdevējiem
• augu aizsardzības konsultantiem
Saņēmēji:
Fiziska persona
Persona, kuras darbība saistīta ar augu aizsardzības līdzekļu lietošanu, izplatīšanu, konsultēšanu
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Bez ierobežojuma
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Lēmumu var apstrīdēt Valsts augu aizsardzības dienesta Augu aizsardzības departamenta direktoram viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts augu aizsardzības dienests
Kontaktinformācija: Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
E-pasts: info@vaad.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.01.21.