Reģistrācija Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā jāreģistrējas fiziskām un juridiskām personām, kas audzē, pārstrādā, uzglabā, tirgo un ieved fitosanitārajai kontrolei pakļautos augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus.
Valsts augu aizsardzības dienests pieņem lēmumu par personas reģistrēšanu Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā, piešķir individuālu reģistrācijas numuru un izsniedz reģistrācijas apliecību
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - bez ierobežojuma
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Valsts augu aizsardzības dienests Atļauja augu pases un/vai etiķetes lietošanai
Valsts augu aizsardzības dienests Atļauja augu pases un/vai etiķetes sagatavošanai
Valsts augu aizsardzības dienests Atļauja koksnes un koksnes iepakojamā materiāla marķēšanai pirms termiskās apstrādes
Valsts augu aizsardzības dienests Deklarācija fitosanitārajai kontrolei
Valsts augu aizsardzības dienests Grozījumu izdarīšana Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā
Valsts augu aizsardzības dienests Svītrošana no Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistra