Speciālā atļauja (licence) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Augu aizsardzības līdzekļus drīkst laist tirgū augu aizsardzības līdzekļu izplatītājs – komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai.
Valsts augu aizsardzības dienests pārbauda augu aizsardzības līdzekļu tirdzniecības vai uzglabāšanas vietu, pieņem lēmumu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu, pārreģistrāciju vai anulēšanu un izsniedz speciālo atļauju (licenci).
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
• Licences izsniegšanai – mēnesi pirms plānotās pirmreizējās augu aizsardzības līdzekļu laišanas tirgū
• Licences pārreģistrācijai – tiklīdz mainās licencē norādītā informācija
• Licences anulēšanai – tiklīdz komersants vēlas pārtraukt augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klātiene
• Iesniedzējs ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā vai tā reģionālajā nodaļā un iesniedz dokumentus

E-pasts
• Iesniedzējs nosūta dokumentus pa e-pastu
• Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

Pasts
• Iesniedzējs ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā vai tā reģionālajā nodaļā un iesniedz dokumentus
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Liepājā
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Saldū
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Talsos
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Ventspilī
Parādīt visus...
Pasts
Kurzemes reģionālā nodaļa
Latgales reģionālā nodaļa
Rīgas reģionālā nodaļa
Valsts augu aizsardzības dienests
Vidzemes reģionālā nodaļa
Parādīt visus...
2. solis / Valsts nodevas samaksa
Pirms pakalpojuma saņemšanas jāsamaksā valsts nodeva saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumu Nr.682 “Noteikumi par speciālajām atļaujām (licencēm) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai” 21.punktu  (skat. sadaļu "Cita informācija" - "Normatīvie akti")

Valsts nodevas apmērs:
- par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu pirmās, otrās un trešās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai – 142,29 EUR
- par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu trešās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai – 71,14 EUR
- par speciālās atļaujas (licences) pārreģistrāciju – 7,11 EUR

Valsts nodeva jāiemaksā šādā valsts budžeta kontā:
Saņēmējs: Valsts kase, reģistrācijas Nr.90000050138
Konta Nr.LV37TREL1060160919900
Saņēmēja BIC: TRELLV22
Ieņēmumu klasifikācijas kods: 9.1.9.9.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Klātiene
• Pakalpojuma saņēmējs ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un saņem lēmumu un speciālo atļauju (licenci)

Pasts
• Pakalpojuma saņēmējs saņem lēmumu un speciālo atļauju (licenci) uz norādīto pasta adresi
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki