Dizainparauga reģistrācijas atjaunošana
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Patentu valde
Īss apraksts:
Dizainparauga reģistrācija ir spēkā piecus gadus, skaitot no pieteikuma datuma. Šim termiņam beidzoties, reģistrāciju var atjaunot ikreiz uz jaunu piecu gadu periodu līdz dizainparaugu aizsardzības maksimālajam termiņam — 25 gadiem no pieteikuma datuma.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona (fiziska vai juridiska), kurai pieder Patentu valdē reģistrēts dizainparaugs, var iesniegt šī dizainparauga reģistrācijas atjaunošanas iesniegumu.
Termiņš:
Dizainparauga reģistrācija ir spēkā 5 gadus, skaitot no pieteikuma datuma.
Dizainparaugu var atjaunot tā spēkā esamības pēdējā gada laikā, samaksājot attiecīgu nodevu. Pēc īpašnieka lūguma Patentu valde piešķir sešu mēnešu papildu termiņu, ja samaksāta arī papildu nodeva.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Dizainparauga reģistrācijas atjaunošanas lūguma iesniegšana
Jāiesniedz aizpildīta dizainparauga reģistrācijas atjaunošanas veidlapa, kas ietver:
1) lūgumu atjaunot dizainparaugu;
2) dizainparauga, kurš jāatjauno, reģistrācijas numuru;
3) ziņas, kas ļauj nepārprotami noteikt pieteicēju;
4) norādījumu, uz kuriem dizainparaugiem attiecināma atjaunošana, ja reģistrācija ir kompleksa.

Vienā iesniegumā var pieprasīt tikai viena dizainparauga reģistrācijas atjaunošanu.

Iesniedzot reģistrācijas atjaunošanas iesniegumu, ir jāsamaksā reģistrācijas atjaunošanas maksa.
Ja iesniegšanas termiņš ir nokavēts un dizainparauga spēkā esamības termiņš ir izbeidzies, pēc īpašnieka lūguma Patentu valde piešķir reģistrācijas atjaunošanai sešu mēnešu papildu termiņu pēc reģistrācijas spēkā esamības termiņa izbeigšanās un atjauno reģistrāciju, ja kopā ar reģistrācijas atjaunošanas maksu ir samaksāta arī atbilstošā papildus maksa (sk. MK 2015. gada 15.decembra noteikumus Nr. 723 "Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādis").

Pilnvaru iesniegumam pievieno, ja to iesniedz ar tādas pilnvarotas personas starpniecību, kura pirms tam nav pārstāvējusi dizainparauga īpašnieku. Jāiesniedz pilnvaras oriģināls un, ja pilnvara attiecas uz vairākiem iesniegumiem, katram iesniegumam jāpievieno atsevišķa kopija. Pilnvara var tikt sastādīta brīvā formā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
Darba laiki
Pasts Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
2. solis / Dizainparauga reģistrācijas atjaunošana un publikācija
Ja iesniegums par reģistrācijas atjaunošanu atbilst normatīvo aktu prasībām, Patentu valde pieņem lēmumu par dizainparauga reģistrācijas atjaunošanu.

Ziņas par dizainparauga reģistrācijas atjaunošanu iekļauj Valsts dizainparaugu reģistrā.

Informāciju par dizainparauga reģistrācijas atjaunošanu publicē Patentu valdes oficiālajā izdevumā.

Dizainparauga reģistrācijas īpašniekam izsniedz izrakstu no Valsts dizainparaugu reģistra par reģistrācijas atjaunošanu; izrakstu izsniedz papīra vai elektroniskā formātā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus