Paziņot notikumus par lauksaimniecības dzīvniekiem un pasūtīt preces tiešsaistē Elektroniskajā ziņošanas sistēmā
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
Ievērojot  normatīvajos aktos  noteikto termiņu  ( 7 dienu laikā kopš notikuma),  elektroniski var paziņot   dzīvnieku pārvietošanu, dabīgo lecināšanu, atnešanos (arī abortu un nedzīvi dzimušos pēcnācējus), apzīmēšanu, izslēgšanu, neapzīmēto pēcnācēju izslēgšanu, aizpildīt Pārskatu par stāvokli ganāmpulka novietnē, Cūku kustības kopsavilkumu (arī pašpatēriņam) un grupveida dzīvnieku pārvietošanu (Cūkas, savvaļas dzīvnieki, bišu saimes), paziņot dzīvnieku izvešanu uz citu valsti, ievadīt datus par pārdoto pienu, nosūtīt iesniegumu LDC, pasūtīt identifikācijas līdzekļus.   Pašiem  lietotājiem anulēt kļūdaini ievadītus notikumus. Izmantojot Elektronisko ziņojumu ievades sistēmu, saimniecībā nav jāuztur Novietnes žurnāls papīra dokumenta veidā. Ir jāpieprasa autorizētā pieeja, lai paziņotu datus un pasūtītu preces Elektroniskajā ziņošanas sistēmā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Ganāmpulku īpašnieki vai viņu pilnvarotās personas
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Termiņš:
Noslēdzot līgumu par datu ievadi, sistēma ir pieejama 24/7 režīmā.

Paziņojums

Nav

Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
-Jebkurš notikums ar dzīvnieku jāpaziņo 7 dienu laikā.
- Sadaļā iesniegumi var nosūtīt iesniegumu datu labošanai.
- Sadaļā "Pasūtījumi" var izvēlēties identifikācijas līdzekļus un preces. Preču izvēlēs gadījumā pieteikumā obligāti jānorāda piegādes veids no saraksta.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Pasts Paziņot notikumus par lauksaimniecības dzīvniekiem
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67027240
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Veidlapu paraugi un to aizpildīšanas kārtība:https://www.ldc.gov.lv/lv/dokumentu_un_veidlapu_iesniegsanas_kartiba/veidlapu_paraugi/
Darba laiki
Telefons 67095064
Cits Vairāk informācijas: https://www.ldc.gov.lv/lv/for_visitors/map/
2. solis / Apmaksa
1.  Ja pasūtītas preces lauksaimniecības dzīvnieku īpašniekam uz saziņai norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīta pilna  informācija par  pasūtījumu un rēķins apmaksai.
2. Klients apmaksā pakalpojumu atbilstoši priekšapmaksas rēķinam
Maksājumi: Skatīt maksājumus
5. solis / Pakalpojuma saņemšana
1. Lauksaimniecības dzīvnieku īpašnieks  uz saziņai norādīto e-pasta adresi saņem paziņojumu par  pieprasītā pakalpojuma izpildi.
2. Pakalpojums vai prece tiek izniegts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus