Preču zīmes reģistrācijas atjaunošana
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Patentu valde
Īss apraksts:
Preču zīmes reģistrācija ir spēkā 10 gadus, skaitot no pieteikuma datuma. Reģistrāciju var atjaunot ik pēc 10 gadiem, ikreiz uz jaunu 10 gadu periodu. Preču zīmi var atjaunot tās spēkā esības pēdējā gada laikā, samaksājot attiecīgu maksu
Saņēmēji:
Jebkura persona
Patentu valdē reģistrētas preču zīmes īpašnieks vai tā pārstāvis
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Samaksa par  pakalpojuma soli: Preču zīmes reģistrācijas atjaunošanas lūguma iesniegšana
Samaksa par  pakalpojuma soli: Preču zīmes reģistrācijas atjaunošanas lūguma iesniegšana
Normatīvie akti:
Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādis
Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes maksas pakalpojumu cenrādis
Atvieglojumi:
Ja persona pakalpojuma pieprasījumu iesniedz un pakalpojuma tūlītēju apmaksu veic elektroniski, izmantojot Patentu valdes tīmekļa vietnē esošo speciālo tiešsaistes formu, maksu par pakalpojumu maksā 90% apmērā no cenrādī noteiktās maksas.
Apmaksa:
Klātiene maksājumu karte (POS), Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Maksas par preču zīmju tiesisko aizsardzību