Preču zīmes reģistrācijas atjaunošana
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Patentu valde
Īss apraksts:
Preču zīmes reģistrācija ir spēkā 10 gadus, skaitot no pieteikuma datuma. Reģistrāciju var atjaunot ik pēc 10 gadiem, ikreiz uz jaunu 10 gadu periodu. Preču zīmi var atjaunot tās spēkā esības pēdējā gada laikā, samaksājot attiecīgu maksu
Saņēmēji:
Jebkura persona
Patentu valdē reģistrētas preču zīmes īpašnieks vai tā pārstāvis
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Iesniedzams dokuments
Hipersaite