Preču zīmes reģistrācijas atjaunošana
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Patentu valde
Īss apraksts:
Preču zīmes reģistrācija ir spēkā 10 gadus, skaitot no pieteikuma datuma. Reģistrāciju var atjaunot ik pēc 10 gadiem, ikreiz uz jaunu 10 gadu periodu. Preču zīmi var atjaunot tās spēkā esības pēdējā gada laikā, samaksājot attiecīgu maksu
Saņēmēji:
Jebkura persona
Patentu valdē reģistrētas preču zīmes īpašnieks vai tā pārstāvis
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Ja reģistrācijas īpašnieks nepiekrīt Patentu valdes lēmumam, kas pieņemts ar preču zīmes reģistrācijas atjaunošanu saistītajā procedūrā, viņš var iesniegt motivētu apelāciju Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomei
Atgādinājums
Atjaunojot preču zīmes reģistrāciju, īpašnieks var lūgt svītrot preces vai pakalpojumus no preču un/vai pakalpojumu saraksta, kā arī paziņot par vēlēšanos mainīt nebūtiskus elementus pašā preču zīmē
Brīdinājums
Atjaunojot preču zīmes reģistrāciju, īpašnieks nevar lūgt paplašināt zīmes preču un/vai pakalpojumu sarakstu, jo tādējādi tiktu paplašināts preču zīmes tiesību apjoms; šādā gadījumā jāsniedz jauns preču zīmes pieteikums
Normatīvie akti
Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādis
(Ministru kabinets; noteikumi; 723; 2016.01.01.)
Preču zīmju likums
(Saeima; likumi; 2020.03.06.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Latvijas Republikas Patentu valde
Kontaktinformācija: Rīga, Citadeles iela 7/70, Rīga, LV - 1010
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.04.15.