Atļauja reģistrēta mēslošanas līdzekļa un substrāta tirdzniecībai, ja tā kvalitāte neatbilst reģistrā deklarētajiem rādītājiem
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Atļauju Mēslošanas līdzekļu un substrātu valsts reģistrā reģistrēta mēslošanas līdzekļa un substrāta tirdzniecībai, ja testēšanas rezultāti uzrāda neatbilstību reģistrā deklarētajiem rādītājiem, izsniedz ar nosacījumu, ka netiek pārsniegta nevēlamo piemaisījumu maksimāli pieļaujamā koncentrācija.
Valsts augu aizsardzības dienests:
• izskata iesniegtos dokumentus;
• pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu reģistrēta mēslošanas līdzekļa un substrāta tirdzniecībai, ja testēšanas rezultāti uzrāda neatbilstību reģistrā deklarētajiem rādītājiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona, kas ražo, ieved vai iepako Mēslošanas līdzekļu un substrātu valsts reģistrā reģistrētu mēslošanas līdzekli un substrātu, kura kvalitāte saskaņā ar testēšanas rezultātiem neatbilst reģistrā deklarētajiem rādītājiem
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - bez ierobežojuma
Pakalpojuma saņemšanas termiņš -15 darbdienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Iesniedzams dokuments
Informācija par publisko reģistru
Mēslošanas līdzekļu un substrātu valsts reģistrs
Nepieciešams pakalpojuma solī:
3