Atļauja reģistrēta mēslošanas līdzekļa un substrāta tirdzniecībai, ja tā kvalitāte neatbilst reģistrā deklarētajiem rādītājiem
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Atļauju Mēslošanas līdzekļu un substrātu valsts reģistrā reģistrēta mēslošanas līdzekļa un substrāta tirdzniecībai, ja testēšanas rezultāti uzrāda neatbilstību reģistrā deklarētajiem rādītājiem, izsniedz ar nosacījumu, ka netiek pārsniegta nevēlamo piemaisījumu maksimāli pieļaujamā koncentrācija.
Valsts augu aizsardzības dienests:
• izskata iesniegtos dokumentus;
• pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu reģistrēta mēslošanas līdzekļa un substrāta tirdzniecībai, ja testēšanas rezultāti uzrāda neatbilstību reģistrā deklarētajiem rādītājiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona, kas ražo, ieved vai iepako Mēslošanas līdzekļu un substrātu valsts reģistrā reģistrētu mēslošanas līdzekli un substrātu, kura kvalitāte saskaņā ar testēšanas rezultātiem neatbilst reģistrā deklarētajiem rādītājiem
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - bez ierobežojuma
Pakalpojuma saņemšanas termiņš -15 darbdienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Lēmumu var apstrīdēt Valsts augu aizsardzības dienesta direktoram viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006, vai e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts augu aizsardzības dienests
Kontaktinformācija: Valsts augu aizsardzības dienests

Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006

Tālrunis: 67027406

E-pasts: pasts@vaad.gov.lv

http://www.vaad.gov.lv/
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.03.11.