Atļauja testēšanai un reģistrācijai ievesta mēslošanas līdzekļa attiecīgās partijas tirdzniecībai
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Atļauju testēšanai un reģistrācijai ievesta mēslošanas līdzekļa un substrāta attiecīgās partijas tirdzniecībai, ja ievestais mēslošanas līdzeklis vai substrāts saskaņā ar testēšanas rezultātiem neatbilst Ministru kabineta 01.09.2015. noteikumu Nr. 506 1.pielikumā minētajām kvalitātes prasībām izsniedz, ja bīstamo piemaisījumu daudzums nepārsniedz nevēlamo piemaisījumu maksimāli pieļaujamo koncentrāciju.
Valsts augu aizsardzības dienests pieņem lēmumu un izsniedz atļauju.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona, kurai ir izsniegta atļauja mēslošanas līdzekļa un substrāta ievešanai testēšanai un reģistrācijai, ja ievestais mēslošanas līdzeklis vai substrāts saskaņā ar testēšanas rezultātiem neatbilst Ministru kabineta 01.09.2015. noteikumu Nr. 506 1. pielikumā noteiktajām kvalitātes prasībām
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Termiņš:
Bez ierobežojumiem
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klātiene
• Iesniedzējs ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un iesniedz dokumentus

E-pasts
• Iesniedzējs nosūta dokumentus pa e-pastu
• Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

Pasts
• Iesniedzējs nosūta dokumentus pa pastu

Iesniegumam jāpievieno šādi dokumenti:
• akreditētas laboratorijas testēšanas pārskats, kurā norādīts nevēlamo piemaisījumu saturs saskaņā ar Ministru kabineta 01.09.2015. noteikumu Nr. 506 3.pielikumu
• informācija par ievestā mēslošanas līdzekļa un substrāta partijas numuru un daudzumu
• etiķetes vai marķējuma teksta paraugs ar informāciju latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 01.09.2015. noteikumu Nr. 506 52.vai 54.punktu
• tirdzniecības vietu saraksts
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Valsts nodevas samaksa
Pirms pakalpojuma saņemšanas jāsamaksā valsts nodeva saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.janvāra noteikumu Nr.83 “Noteikumi par valsts nodevu par mēslošanas līdzekļa un substrāta reģistrāciju vai atļaujas saņemšanu mēslošanas līdzekļa un substrāta ievešanai vai tirdzniecībai, kā arī tās maksāšanas kārtību” 4.5.punktu" (skat. sadaļu "Cita informācija" - "Normatīvie akti")

Valsts nodevas apmērs:
- atļauja testēšanai un reģistrācijai ievesta mēslošanas līdzekļa un substrāta attiecīgās partijas tirdzniecībai – 71,14 EUR

Valsts nodeva jāiemaksā šādā valsts budžeta kontā:
Saņēmējs: Valsts kase, reģistrācijas Nr.90000050138
Konta Nr.LV37TREL1060160919900
Saņēmēja BIC: TRELLV22
Ieņēmumu klasifikācijas kods: 9.1.9.9., norādot mēslošanas līdzekļa nosaukumu un aprites posmu, piemēram: par NPK 6-10-20 reģistrāciju
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Klātiene
• Pakalpojuma saņēmējs ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un saņem lēmumu un atļauju

Pasts
• Pakalpojuma saņēmējs saņem lēmumu un atļauju uz norādīto pasta adresi
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki