Atļauja testēšanai un reģistrācijai ievesta mēslošanas līdzekļa un substrāta attiecīgās partijas tirdzniecībai
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Atļauju testēšanai un reģistrācijai ievesta mēslošanas līdzekļa un substrāta attiecīgās partijas tirdzniecībai, ja ievestais mēslošanas līdzeklis vai substrāts saskaņā ar testēšanas rezultātiem neatbilst Ministru kabineta 01.09.2015. noteikumu Nr. 506 1. pielikumā minētajām kvalitātes prasībām, izsniedz, ja bīstamo piemaisījumu daudzums nepārsniedz nevēlamo piemaisījumu maksimāli pieļaujamo koncentrāciju.
Valsts augu aizsardzības dienests:
• izskata iesniegtos dokumentus;
• pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu testēšanai un reģistrācijai ievesta mēslošanas līdzekļa un substrāta attiecīgās partijas tirdzniecībai, ja ievestais mēslošanas līdzeklis vai substrāts saskaņā ar testēšanas rezultātiem neatbilst Ministru kabineta 01.09.2015. noteikumu Nr. 506 1. pielikumā minētajām kvalitātes prasībām.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona, kurai ir izsniegta atļauja mēslošanas līdzekļa un substrāta ievešanai testēšanai un reģistrācijai, un kuras ievestais mēslošanas līdzeklis vai substrāts saskaņā ar testēšanas rezultātiem neatbilst Ministru kabineta 01.09.2015. noteikumu Nr. 506 1. pielikumā noteiktajām kvalitātes prasībām
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - bez ierobežojuma
Pakalpojuma saņemšanas termiņš - 15 darbdienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Lēmumu var apstrīdēt Valsts augu aizsardzības dienesta direktoram viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006, vai e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts augu aizsardzības dienests
Kontaktinformācija: Valsts augu aizsardzības dienests

Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006

Tālrunis: 67027406

E-pasts: pasts@vaad.gov.lv

http://www.vaad.gov.lv/
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.03.11.