Atļauja konvencionālas izcelsmes sēklu un veģetatīvās pavairošanas materiālu izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Viens no galvenajiem bioloģiskās produkcijas audzēšanas pamatprincipiem ir tas, ka bioloģiskajā ražošanā tiek izmantotas tikai tādas sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiāli, kas iegūti ar bioloģiskās ražošanas metodi.
Pārejas laikā Eiropas Savienības dalībvalstīm bioloģiskajā ražošanā ir atļauts izmantot sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiālus, kas nav ražoti ar bioloģiskās ražošanas metodi, ja nav pieejamas bioloģiskas izcelsmes sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiāli.
Valsts augu aizsardzības dienests pieņem lēmumu un izsniedz individuālo atļauju tādu sēklu (sēklu maisījumu) un veģetatīvās pavairošanas materiālu izmantošanai, kas nav iegūti ar bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas metodi.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
Dokumentu iesniegšanas termiņš katrai sugu grupai norādīts Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumu Nr.485 "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība" 39.punktā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija