Atļauja konvencionālas izcelsmes sēklu un veģetatīvās pavairošanas materiālu izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Viens no galvenajiem bioloģiskās produkcijas audzēšanas pamatprincipiem ir tas, ka bioloģiskajā ražošanā tiek izmantotas tikai tādas sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiāli, kas iegūti ar bioloģiskās ražošanas metodi.
Pārejas laikā Eiropas Savienības dalībvalstīm bioloģiskajā ražošanā ir atļauts izmantot sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiālus, kas nav ražoti ar bioloģiskās ražošanas metodi, ja nav pieejamas bioloģiskas izcelsmes sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiāli.
Valsts augu aizsardzības dienests pieņem lēmumu un izsniedz individuālo atļauju tādu sēklu (sēklu maisījumu) un veģetatīvās pavairošanas materiālu izmantošanai, kas nav iegūti ar bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas metodi.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
Dokumentu iesniegšanas termiņš katrai sugu grupai norādīts Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumu Nr.485 "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība" 39.punktā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Lēmumu var apstrīdēt Valsts augu aizsardzības dienesta direktoram viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
Atgādinājums
Brīdinājums
Ja iesniegumā nav norādīta visa nepieciešamā informācija, Valsts augu aizsardzības dienests rakstveidā pieprasa izdarīt precizējumus, kas jāveic desmit darbdienu laikā
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts augu aizsardzības dienests
Kontaktinformācija: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.01.08.