Reģistrācija Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā jāreģistrējas personām, kas nodarbojas ar sēklaudzēšanu un vēlas sertificēt sēklas; nodarbojas ar sēklu sagatavošanu vai saiņošanu; tirgo Latvijā sēklas sēklaudzēšanai; ieved sēklas kopējā Eiropas Savienības tirgū
Valsts augu aizsardzības dienests pieņem lēmumu par personas reģistrāciju Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā, grozījumu izdarīšanu vai svītrošanu no reģistra
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - bez ierobežojuma. Ja VAAD 22 darbdienu laikā pēc visas informācijas saņemšanas nav informējis personu par reģistrēšanu vai atteikumu reģistrēt, uzskatāms, ka persona ir reģistrēta reģistrā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klātiene
• Iesniedzējs ierodas Valsts augu aizsardzības dienesta reģionālajā nodaļā un iesniedz dokumentus

Iesniegumam jāpievieno šādi dokumenti:
• sēklaudzētājam: ar sēklaudzēšanu saistīto lauku plāni, kuros norādīta platība (ha); lauku vēsture
• sēklu sagatavotājam vai saiņotājam: materiāltehniskās bāzes apraksts, norādot tās piederību; sēklu maisījumu sagatavotājs pievieno informāciju par sēklu maisījumu sagatavošanas iekārtām, kuras nodrošina gatavā sēklu maisījuma viendabīgumu
• sēklu tirgotājam un sēklu ievedējam: informācija par tirdzniecībai paredzēto sēklu izcelsmi, norādot sadarbības partnerus
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Liepājā
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Saldū
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Talsos
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Ventspilī
Parādīt visus...
2. solis / Valsts nodevas samaksa
Pirms pakalpojuma saņemšanas jāsamaksā valsts nodeva saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra noteikumu Nr.1026 “Noteikumi par valsts nodevu sēklu aprites jomā” 2.1. vai 2.2.apakšpunktu  (skat. sadaļu "Cita informācija"-"Normatīvie akti")

Valsts nodevas apmērs:
- par personas reģistrāciju Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā – 7,11 EUR

Valsts nodeva jāiemaksā šādā valsts budžeta kontā:
Saņēmējs: Valsts kase, reģistrācijas Nr.90000050138
Konta Nr.LV37TREL1060160919900
Saņēmēja BIC: TRELLV22
Ieņēmumu klasifikācijas kods: 9.1.9.9.
Maksājumi: Skatīt maksājumus