Iesniegums par mēslošanas līdzekļa ar marķējumu "EK mēslošanas līdzeklis" uzskaiti
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Valsts augu aizsardzības dienests pieņem un izskata mēslošanas līdzekļa ar marķējumu “EK mēslošanas līdzeklis” ražotāja, ievedēja vai iepakotāja iesniegumu, un informāciju par mēslošanas līdzekli ievada Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmā
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona, kas ražo, ieved vai iepako mēslošanas līdzekli ar marķējumu “EK mēslošanas līdzeklis”
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Bez ierobežojuma
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija