Latvijā sagatavota mēslošanas līdzekļu mehāniska maisījuma reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Latvijā drīkst ražot, iepakot, ievest un tirgot tikai Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas mēslošanas līdzekļu un substrātu valsts reģistrā iekļautos mēslošanas līdzekļus (izņemot mēslošanas līdzekļus, kam ir EK marķējums saskaņā ar regulas Nr. 2003/2003 prasībām).
Valsts augu aizsardzības dienests pieņem lēmumu par mēslošanas līdzekļu mehāniska maisījuma reģistrāciju Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas mēslošanas līdzekļu un substrātu valsts reģistrā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona, kas Latvijā gatavo mēslošanas līdzekļu mehānisku maisījumu, kam nav EK marķējuma saskaņā ar regulas Nr.2003/2003 prasībām, tirdzniecībai (izņemot maisījumu, kas saskaņā ar konkrētu līgumu gatavots pēc individuāla pasūtījuma gala lietotājam)
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Bez ierobežojuma
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klātiene
• Iesniedzējs ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un iesniedz dokumentus

E-pasts
• Iesniedzējs nosūta dokumentus pa e-pastu
• Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

Pasts
• Iesniedzējs nosūta dokumentus pa pastu

Iesniegumam jāpievieno šādi dokumenti:
• mehāniskā maisījuma ražošanas tehniskā apraksta kopija (izņemot iepakotājam)
• testēšanas pārskata kopija par detonācijas drošību mēslošanas līdzeklim, kurā amonija nitrāta slāpekļa saturs pārsniedz 28% no mēslošanas līdzekļa masas
• maisījuma gatavotāja izziņa par to, ka mehāniskais maisījums gatavots no reģistrētiem mēslošanas līdzekļiem vai no mēslošanas līdzekļiem, kuriem ir marķējums "EK mēslošanas līdzeklis" un ka tajos esošo nereģistrēto sastāvdaļu (ja tādas ir) daudzums nepārsniedz 0,5% no kopējās masas (iepakotājs iesniedz maisījuma reģistrācijas apliecības kopiju)
• etiķetes vai marķējuma teksta paraugs ar informāciju latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 01.09.2015. noteikumu Nr.506 52.punktu
• plānoto tirdzniecības vietu saraksts
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Klātiene
• Pakalpojuma saņēmējs ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un saņem lēmumu un reģistrācijas apliecību

Pasts
• Pakalpojuma saņēmējs saņem lēmumu un reģistrācijas apliecību uz norādīto pasta adresi
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki