Ziņu iesniegšana par pieejamām bioloģiskās lauksaimniecības sēklām un veģetatīvās pavairošanas materiāliem
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
• Viens no galvenajiem bioloģiskās produkcijas audzēšanas pamatprincipiem ir tas, ka bioloģiskajā ražošanā tiek izmantotas tikai tādas sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiāli, kas iegūti ar bioloģiskās ražošanas metodi
• Katra Eiropas Savienības dalībvalsts nodrošina, ka tiek izveidota elektroniska datu bāze, kurā iekļauj tās teritorijā pieejamās šķirnes, kuru sēklas vai veģetatīvās pavairošanas materiāli ir iegūti ar bioloģiskās ražošanas metodi
• Latvijā šī informācija tiek iekļauta Valsts augu aizsardzības dienesta Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmā
Valsts augu aizsardzības dienests izvērtē personas iesniegto informāciju un pieņem lēmumu par tās iekļaušanu Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmā
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona, kas reģistrēta gan Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā, gan Bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā un:
• ražo, sagatavo vai importē no kādas trešās valsts bioloģiskās lauksaimniecības produktus, lai tos pārdotu
• pārdod šādus produktus
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Termiņš:
Dokumentu iesniegšanas termiņš katrai sugu grupai norādīts Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumu Nr.485 "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība" 32.punktā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pakalpojuma pieprasīšana
Klātiene
• Iesniedzējs ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā vai tā reģionālajā nodaļā un iesniedz dokumentus

E-pasts
• Iesniedzējs nosūta dokumentus pa e-pastu vai uz oficiālo elektronisko adresi
• Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

Pasts
• Iesniedzējs nosūta dokumentus pa pastu
  
Dokumentu iesniegšanas termiņš:
1. sēklām un sēklas kartupeļiem:
1.1. segto platību dārzeņiem - 20.janvāris;
1.2. vasarāju labībai, kartupeļiem, bietēm, lopbarības augiem, liniem, vasaras rapsim, vasaras ripsim un pārējiem eļļas augiem un šķiedraugiem, atklātā lauka dārzeņiem - 5.februāris;
1.3. kartupeļiem - 5.aprīlis;
1.4. ziemas rapsim, ziemas ripsim - 20.jūlijs;
1.4. ziemāju labībām - 5.septembris;
2. citiem veģetatīvās pavairošanas materiāliem:
2.1. dārzeņiem un citiem lakstaugiem - 5.aprīlis;
2.2. zemenēm - 20.jūlijs;
2.3. augļu kokiem un krūmogulājiem - 5.septembris.

Persona vienas darbdienas laikā pēc izmaiņām sēklu vai veģetatīvā pavairošanas materiāla daudzumā rakstveidā par to informē Valsts augu aizsardzības dienestu, kas atjauno informāciju Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmā 3 darbdienu laikā pēc tās saņemšanas
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Liepājā
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Saldū
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Talsos
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Ventspilī
Parādīt visus...
Pasts
Kurzemes reģionālā nodaļa
Latgales reģionālā nodaļa
Rīgas reģionālā nodaļa
Valsts augu aizsardzības dienests
Vidzemes reģionālā nodaļa
Parādīt visus...