Ziņu iesniegšana par pieejamām bioloģiskās lauksaimniecības sēklām un veģetatīvās pavairošanas materiāliem
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Bioloģiskajā lauksaimniecībā ir atļauts izmantot sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiālus, kas nav ražoti ar bioloģiskās ražošanas metodi, ja nav pieejamas bioloģiskas izcelsmes sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiāli.
Lai palīdzētu lauksaimniekiem atrast bioloģiski audzētas sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiālus, katra Eiropas Savienības dalībvalsts nodrošina elektroniskas datubāzes izveidi, kurā norādītas šķirnes, kuru bioloģiski audzētās sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiāli ir pieejami attiecīgās valsts tirgū.
Latvijā šie dati ir pieejami Valsts augu aizsardzības dienesta Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas datu bāzēs saskaņā ar sēklu un veģetatīvās pavairošanas materiālu ražotāju/sagatavotāju/importētāju iesniegto informāciju par tirdzniecībai piedāvātajām bioloģiskās izcelsmes sēklām un veģetatīvās pavairošanas materiāliem.

Valsts augu aizsardzības dienests:
• izvērtē sēklu vai veģetatīvās pavairošanas materiālu ražotāja/sagatavotāja/importētāja iesniegtās ziņas
• pieņem lēmumu par informācijas iekļaušanu “Pieejamo bioloģiskās lauksaimniecības sēklu un sēklas kartupeļu datu bāzē” vai “Pieejamo bioloģiskās lauksaimniecības veģetatīvās pavairošanas materiālu datu bāzē”
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Ziņu iesniegšanas termiņš katrai sugu grupai norādīts Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumu Nr.485 "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība" 32.punktā
Pakalpojuma saņemšanas termiņš - 5 darbdienu laikā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Ziņu iesniegšana
Pakalpojumu var saņemt persona, kas reģistrēta Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā un iekļauta bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā, un kura:
• ražo, sagatavo vai importē no kādas trešās valsts bioloģiskās lauksaimniecības produktus (sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiālus), lai tos pārdotu
• pārdod šādus produktus

E-pasts
• Klients nosūta dokumentus uz e-pasta adresi info@vaad.gov.lv vai uz oficiālo elektronisko adresi
• Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

Pasts
• Klients nosūta dokumentus pa pastu

Klātiene
• Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā vai tā reģionālajā nodaļā un iesniedz dokumentus

Ziņu iesniegšanas termiņš:
1. Sēklām un sēklas kartupeļiem:
• segto platību dārzeņiem – 20.janvāris
• vasarāju labībai, bietēm, lopbarības augiem, liniem, vasaras rapsim, vasaras ripsim un pārējiem eļļas augiem un šķiedraugiem, kā arī atklātā lauka dārzeņiem – 5.februāris
• kartupeļiem – 5.aprīlis
• ziemas rapsim, ziemas ripsim – 20.jūlijs
• ziemāju labībām – 5.septembris
2. Citiem veģetatīvās pavairošanas materiāliem:
• dārzeņiem un citiem lakstaugiem – 5.aprīlis
• zemenēm – 20.jūlijs
• augļu kokiem un krūmogulājiem – 10.maijs un 5.septembris

Ja mainās sēklu vai veģetatīvās pavairošanas materiāla pieejamais daudzums, persona vienas darbdienas laikā rakstveidā par to informē Valsts augu aizsardzības dienestu, kas atjauno informāciju Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmā trīs darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas

Pakalpojums ir bezmaksas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa Kuldīgā
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Liepājā
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Saldū
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Talsos
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Ventspilī
Parādīt visus...
Pasts
Kurzemes reģionālā nodaļa Kuldīgā
Latgales reģionālā nodaļa Daugavpilī
Rīgas reģionālā nodaļa
Valsts augu aizsardzības dienests
Vidzemes reģionālā nodaļa Valmierā
Parādīt visus...
2. solis / Ziņu publicēšana datu bāzēs
Ziņas tiek publicētas publiskajās datu bāzēs
Maksājumi: Skatīt maksājumus