Reģistrācija Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā jāreģistrējas personām, kuras atbilst visiem zemāk minētajiem nosacījumiem:
• lauksaimniecības produktus (dārzeņus, kartupeļus, augļkokus un ogulājus) audzē atbilstoši normatīvajos aktos par lauksaimniecības produktu integrēto audzēšanu noteiktajām prasībām
• vēlas saņemt valsts un Eiropas Savienības atbalstu
• kurām ir tiesības integrēti audzētu lauksaimniecības produktu marķējumā ietvert nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas norādi saskaņā ar normatīvajiem aktiem par prasībām pārtikas kvalitātes shēmām (piemēram, Zaļā karotīte, Skolas Auglis u. c.)
Valsts augu aizsardzības dienests pieņem lēmumu par personas reģistrāciju Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā, grozījumu izdarīšanu vai svītrošanu no reģistra
Saņēmēji:
Jebkura persona
Tikai tās personas, kuras audzē kultūraugus, kas minēti Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumu Nr.1056 “Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības un kontroles kārtība” 1. un 2.pielikumā
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Pieteikums jāiesniedz līdz kārtējā gada 25.maijam
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klātiene
• Iesniedzējs ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā vai tā reģionālajā nodaļā un iesniedz dokumentus

E-pasts
• Iesniedzējs nosūta dokumentus pa e-pastu
• Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

Pasts
• Iesniedzējs nosūta dokumentus pa pastu
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Liepājā
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Saldū
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Talsos
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Ventspilī
Parādīt visus...
Pasts
Kurzemes reģionālā nodaļa
Latgales reģionālā nodaļa
Rīgas reģionālā nodaļa
Valsts augu aizsardzības dienests
Vidzemes reģionālā nodaļa
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Klātiene
• Pakalpojuma saņēmējs ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā vai tā reģionālajā nodaļā un saņem lēmumu

Pasts
• Pakalpojuma saņēmējs saņem lēmumu uz norādīto pasta adresi
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Liepājā
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Saldū
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Talsos
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Ventspilī
Parādīt visus...