Ziņu iesniegšana par Sosnovska latvāņa izplatību savā īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajā zemē
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Latvijā aizliegts audzēt un ievest invazīvo augu sugu sarakstā iekļauto augu sugu – Sosnovska latvāni.
Ar Sosnovska latvāni invadētās zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāiesniedz konkrēta normatīvajos aktos noteikta informācija par invadēto teritoriju un plānotajiem Sosnovska latvāņa ierobežošanas pasākumiem.
Valsts augu aizsardzības dienests:
• izskata iesniegtos dokumentus;
• pieņem lēmumu par pieteikuma reģistrēšanu Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas invazīvo augu sugu izplatības datu bāzē;
• sniedz datus attiecīgajai pašvaldībai Sosnovska latvāņa ierobežošanas pasākumu organizētai plānošanai.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona, kuras īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes platībā ieviesies Sosnovska latvānis
Termiņš:
Dokumentu iesniegšanas termiņš - bez ierobežojuma
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija