Ziņu iesniegšana par Sosnovska latvāņa izplatību savā zemes īpašumā
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Latvijā aizliegts audzēt un ievest invazīvo augu sugu sarakstā iekļauto augu sugu – Sosnovska latvāni.
Ar Sosnovska latvāni invadētās zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāiesniedz konkrēta normatīvajos aktos noteikta informācija par invadēto teritoriju un plānotajiem Sosnovska latvāņa ierobežošanas pasākumiem.
Valsts augu aizsardzības dienests:
• izskata iesniegtos dokumentus
• pieņem lēmumu par pieteikuma reģistrēšanu Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas invazīvo augu sugu izplatības datu bāzē
• sniedz datus attiecīgajai pašvaldībai Sosnovska latvāņa ierobežošanas pasākumu organizētai plānošanai
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona, kuras īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes platībā ieviesies Sosnovska latvānis
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - bez ierobežojuma
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Lēmumu var apstrīdēt Valsts augu aizsardzības dienesta Augu karantīnas departamenta direktoram viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
Atgādinājums
• Persona katru gadu līdz 15.janvārim paziņo Valsts augu aizsardzības dienestam par izmaiņām iesniegtajā informācijā
• Informāciju par plānotajiem latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumiem iesniedz ik pēc 5 gadiem
Normatīvie akti
Augu aizsardzības likums
(Saeima; likumi; 1999.01.13.)
Invazīvo augu sugu saraksts
(Ministru kabinets; noteikumi; 468; 2008.07.03.)
Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 467; 2008.07.03.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts augu aizsardzības dienests
Kontaktinformācija: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.09.09.