Atļauja augu pases un/vai etiķetes sagatavošanai
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Lai Eiropas Savienībā izplatītu fitosanitārajai kontrolei pakļautos augus un augu produktus, nepieciešama attiecīgā veida augu pase un/vai etiķete. Augu pasi un/vai etiķeti sagatavo Valsts augu aizsardzības dienests vai Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā reģistrēta persona, kas saņēmusi atļauju augu pases un/vai etiķetes sagatavošanai.
Valsts augu aizsardzības dienests pieņem lēmumu un izsniedz atļauju augu pases un/vai etiķetes sagatavošanai, piešķir augu pasu sagatavotāja kodu un apstiprina attiecīgā veida augu pases un/vai etiķetes paraugu
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona, kas reģistrēta Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Bez ierobežojuma
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Atļauju izsniedz, ja:
• augu pases paraugs atbilst normatīvo aktu prasībām
• veicot Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā reģistrētās personas pārbaudes, gada laikā pirms iesnieguma saņemšanas nav konstatēti normatīvajos aktos par augu karantīnu un pavairošanas materiālu noteikto prasību pārkāpumi

Klātiene
• Iesniedzējs ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā vai tā reģionālajā nodaļā un iesniedz dokumentus

Pasts
• Iesniedzējs nosūta dokumentus pa pastu

Jāiesniedz šādi dokumenti:
• iesniegums
• augu pases un/vai etiķetes paraugs
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Liepājā
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Saldū
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Talsos
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Ventspilī
Parādīt visus...
Pasts
Kurzemes reģionālā nodaļa
Latgales reģionālā nodaļa
Rīgas reģionālā nodaļa
Valsts augu aizsardzības dienests
Vidzemes reģionālā nodaļa
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Klātiene
• Pakalpojuma saņēmējs ierodas Valsts augu aizsardzības dienesta reģionālajā nodaļā un saņem lēmumu un atļauju

E-pasts
• Pakalpojuma saņēmējs saņem lēmumu un atļauju uz norādīto e-pasta adresi

Pasts
• Pakalpojuma saņēmējs saņem lēmumu un atļauju uz norādīto pasta adresi
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Liepājā
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Saldū
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Talsos
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Ventspilī
Parādīt visus...