Augšņu agroķīmiskā izpēte
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Lai saimniekotu ekonomiski un ilgtspējīgi, zemkopim ir svarīgi regulāri sekot līdzi barības vielu bilancei augsnē, kā arī veikt augsnes agroķīmisko izpēti. Tas ļauj precīzāk plānot nepieciešamo augu barības vielu nodrošinājumu. Augsnes agroķīmiskā izpēte ir agronomiski nozīmīgs priekšnoteikums veselīgu augu un augstas ražas ieguvei. Augsnes agroķīmiskās izpētes rezultāti jāņem vērā, izvēloties audzējamo kultūraugu un plānojot mēslošanas līdzekļu lietošanu.
Valsts augu aizsardzības dienests veic augšņu agroķīmisko izpēti un ievada Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Augšņu agroķīmiskās izpētes datu bāzē izpētes rezultātus par zemes auglības līmeni
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - bez ierobežojuma
Pakalpojuma saņemšanas termiņš - saskaņā ar līgumu (ne ilgāk kā deviņu mēnešu laikā no iesnieguma saņemšanas)
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
E-pakalpojums
• Iesniedzējs dokumentus iesniedz, izmantojot e-pakalpojumu Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS)
• Lai to izdarītu, reģistrējas LAD Klientu reģistrā. Reģistrējoties par LAD klientu, pieeja EPS tiek piešķirta automātiski. Sīkāka informācija par nepieciešamajiem dokumentiem un to iesniegšanas kārtību pieejama LAD tīmekļvietnē http://www.lad.gov.lv/lv/e-pieteiksanas-sistema-eps-1/ka-klut-par-lietotaju
• Ja iesniedzējs jau ir reģistrēts LAD Klientu reģistrā, tad autorizējas LAD EPS un galvenās izvēlnes sadaļā "Valsts augu aizsardzības dienests” izvēlas pakalpojumu "Augšņu agroķīmiskā izpēte”

Klātiene
• Iesniedzējs ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā vai tā reģionālajā nodaļā un iesniedz dokumentus

E-pasts
• Iesniedzējs nosūta dokumentus pa e-pastu
• Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

Pasts
• Iesniedzējs nosūta dokumentus pa pastu

Iesniegumam jāpievieno šādi dokumenti:
• kartējamo platību zemes robežu plāns ar kadastra numuriem
• kartējamo platību iezīmēti lauku bloki ar lauku bloku numuriem (izmantojot e-pakalpojumu)
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Liepājā
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Saldū
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Talsos
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Ventspilī
Parādīt visus...
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Samaksa par pakalpojumu
Par pakalpojumu jāmaksā saskaņā ar Valsts augu aizsardzības dienesta rēķinu, kas izrakstīts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 12. jūlija noteikumu Nr. 493 “Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” 2. pielikumu (skat. sadaļu "Cita informācija"-"Normatīvie akti")
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
E-pakalpojums
• Pakalpojuma saņēmējs saņem izpētes rezultātus Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login

Klātiene
• Pakalpojuma saņēmējs ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā vai tā reģionālajā nodaļā un saņem izpētes rezultātus

E-pasts
• Pakalpojuma saņēmējs saņem izpētes rezultātus uz norādīto e-pasta adresi

Pasts
• Pakalpojuma saņēmējs saņem izpētes rezultātus uz norādīto pasta adresi
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Liepājā
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Saldū
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Talsos
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Ventspilī
Parādīt visus...