Sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām (Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Īss apraksts:
Sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām, lai atgūtu fizisko un psihisko veselību un integrētos sabiedrībā.
- Pakalpojums tiek sniegts par valsts budžeta līdzekļiem.
- No prettiesiskām darbībām cietis bērns ir noziedzīga nodarījuma, ekspluatācijas, seksuālas izmantošanas, vardarbības vai jebkādas citas nelikumīgas, cietsirdīgas vai cieņu aizkarošas darbības upuris.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pakalpojums tiek sniegts bērnam (līdz 18 gadu vecumam), kurš cietis no prettiesiskām darbībām.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
3
Termiņš:
Sociālais dienests 3 darba dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas izsniedz nosūtījumu bērna sociālās rehabilitācijas saņemšanai dzīvesvietā vai institūcijā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām, cietušā bērna vecāks, aizbildnis, iestādes vadītājs, audžuģimene vai bāriņtiesa iesniedz Sociālajā dienestā šādus dokumentus:
1) iesniegumu par nepieciešamību bērnam piešķirt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, norādot no kāda veida vardarbības bērns cietis un kur tā notikusi (iesniedzams brīvā formā);
2) sociālā darbinieka slēdzienu (sk. “Sociālā darbinieka slēdziens”).

Ja pakalpojums tiek pieprasīts sociālās rehabilitācijas kursa saņemšanai institūcijā, tad papildus ir iesniedzams izraksts no stacionārā vai ambulatorā pacienta medicīniskās kartes par saņemto ārstēšanu un medicīnisko rehabilitāciju (ja bērnam tāda ir sniegta).

Konsultācijas par pakalpojumu un iesniedzamajiem dokumentiem var saņemt, zvanot uz telefona nr.: 6 34 89674.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļa
Adrese: Eduarda Veidenbauma iela 3, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 89655
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Sociālais dienests bērna likumīgajam pārstāvim izsniedz nosūtījumu sociālās rehabilitācijas saņemšanai dzīvesvietā vai institūcijā ar/bez pavadoņa.

Pakalpojuma apjoms:
- dzīvesvietā – konsultāciju  veidā ne vairāk par desmit 45 minūšu konsultācijām,
- institūcijā – sociālās rehabilitācijas kurss sociālās rehabilitācijas institūcijā līdz 30 dienām vai līdz 60 dienām, ja tiek ierosināts kriminālprocess.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļa
Adrese: Eduarda Veidenbauma iela 3, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 89655
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki