Pārskats par izplatītajiem augu aizsardzības līdzekļiem
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Komersants, kas laiž tirgū augu aizsardzības līdzekli, nodrošina tā apriti un uzskaiti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un katru gadu iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestam informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu, norādot, kuri augu aizsardzības līdzekļi un kādā daudzumā realizēti lietotājiem
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Komersants, kas saņēmis Valsts augu aizsardzības dienesta izsniegtu speciālo atļauju (licenci) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai
Termiņš:
Pārskats jāiesniedz līdz 1. aprīlim par iepriekšējo gadu, labojumi līdz kārtējā gada 1. maijam
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārskata iesniegšana
E-pakalpojums
• Iesniedzējs dokumentus iesniedz, izmantojot e-pakalpojumu Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS)
• Lai to izdarītu, reģistrējas LAD Klientu reģistrā. Reģistrējoties par LAD klientu, pieeja EPS tiek piešķirta automātiski. Sīkāka informācija par nepieciešamajiem dokumentiem un to iesniegšanas kārtību pieejama LAD tīmekļvietnē http://www.lad.gov.lv/lv/e-pieteiksanas-sistema-eps-1/ka-klut-par-lietotaju
• Ja iesniedzējs jau ir reģistrēts LAD Klientu reģistrā, tad autorizējas LAD EPS un galvenās izvēlnes sadaļā "Valsts augu aizsardzības dienests”  izvēlas pakalpojumu "Pārskats par izplatītajiem augu aizsardzības līdzekļiem”
Maksājumi: Skatīt maksājumus