Izziņu izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Ārlietu ministrija
Īss apraksts:
Pārstāvniecības konsulārajā apgabalā pastāvīgi dzīvojoši Latvijas valstspiederīgie, kuri Iedzīvotāju reģistra likuma noteiktajā kārtībā ir paziņojuši par savas dzīvesvietas adresi ārvalstīs, var iesniegt pieteikumu izziņu saņemšanai no Latvijas pārstāvniecībām ārvalstīs par datiem no Iedzīvotāju reģistra, CSDD reģistra, Vienota civilstāvokļa aktu reģistrācijas informācijas sistēmas un Sodu reģistra datiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pārstāvniecības konsulārajā apgabalā pastāvīgi dzīvojoši Latvijas valstspiederīgie, kuri Iedzīvotāju reģistra likuma noteiktajā kārtībā ir paziņojuši par savas dzīvesvietas adresi ārvalstīs.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Termiņš:
Šajā termiņā neietilpst laiks, kas nepieciešams dokumenta izprasīšanai no citām iestādēm, apliecināšanai, nogādāšanai uz pārstāvniecību izmantojot diplomātisko pastu un nosūtīšanai pa pastu, ja pārstāvniecība var sniegt šādu pakalpojumu.
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pieteikuma iesniegšana un apmaksa
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pieteikuma iesniegšana un apmaksa
Normatīvie akti:
Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu
Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju
Publiska dokumenta legalizācijas noteikumi
Ārlietu ministrijas konsulārās atlīdzības cenrādis un kārtība, kādā tiek iekasēta konsulārā atlīdzība un valsts nodevas
Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra
Apmaksa:
Latvija.lv, Maksājumu karte (latvija.lv)
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Elektronisko pakalpojumu cenrādis