Izziņas vai statistikas pārskatu sagatavošana, izsniegšana no valsts informācijas sistēmas “Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvā sistēma”
Izvēlētā organizācija: Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
Īss apraksts:
Izziņa vai pārskats no valsts informācijas sistēmas “Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvā sistēma” (turpmāk - valsts informatīvā sistēma) ir publisks pakalpojums informācijas iegūšanai no valsts informatīvās sistēmas.
Pakalpojums nodrošina vispārpieejamas informācijas saņemšanu personām par valsts informatīvā sistēmā reģistrētām traktortehnikas vienībām vai tās piekabēm. Ierobežotas pieejamības informācija tiek sniegta personām valsts funkciju un ar to saistīto uzdevumu nodrošināšanai.
Fiziska persona, divas reizes gadā, bez maksas var saņemt informāciju no valsts informatīvā sistēma par sev piederošo traktortehniku vai piekabi. Informāciju no valsts informatīvā sistēmas persona var  saņemt izziņas vai pārskata veidā, kas var tikt sagatavota elektroniski vai papīra formā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Fiziskas vai juridiskas personas, vai to pilnvarotas personas
Termiņš:
Maksimāli īsā termiņā, bet ne ilgāk kā mēneša laikā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Iesniegums par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras administratīvā akta apstrīdēšanu vai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras direktora administratīvā akta apstrīdēšanu
(https://www.zm.gov.lv/valsts-tehniska-uzraudziba/statiskas-lapas/lemumu-parsudzesanas-instrukcija?id=16143#jump)
Atgādinājums
Informāciju no valsts informatīvā sistēmas persona var  saņemt izziņas vai pārskata veidā, kas var tikt sagatavota elektroniski vai papīra formā.
Normatīvie akti
Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvās sistēmas noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 186; 2019.05.03.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Lauksaimniecība
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
Kontaktinformācija: Rīga, Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.10.30.