Traktortehnikas vai tās piekabes komercķīlas un aizlieguma atzīmes uzlikšana vai noņemšana valsts informācijas sistēmā “Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvā sistēma”
Izvēlētā organizācija: Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
Īss apraksts:
Traktortehnikas vai tās piekabes atsavināšanas, reģistrācijas un citus aizliegumus, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītā īpašnieka iesniegumu (identificējot iesniedzēju) vai likumā noteikto amatpersonu lēmumu, vai tiesas nolēmumu, izdarot atzīmi valsts informācijas sistēmā "Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvā sistēma"
Saņēmēji:
Jebkura persona
Fiziskas vai juridiskas personas, vai to pilnvarotas personas
Termiņš:
Maksimāli īsā termiņā, bet ne īsāku kā viena darba diena
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Iesniegums par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras administratīvā akta apstrīdēšanu vai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras direktora administratīvā akta apstrīdēšanu
(https://www.zm.gov.lv/valsts-tehniska-uzraudziba/statiskas-lapas/lemumu-parsudzesanas-instrukcija?id=16143#jump)
Atgādinājums
Izdarīt atzīmi valsts informācijas sistēmā var tikai elektroniskā veidā, pamatojoties uz īpašnieka iesniegumu (identificējot iesniedzēju), likumā noteikto amatpersonu lēmumu vai tiesas nolēmumu
Normatīvie akti
Ceļu satiksmes likums
(Saeima; likumi; 1997.11.04.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Lauksaimniecība
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
Kontaktinformācija: Rīga, Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.04.02.