Augu aizsardzības līdzekļu iekārtas pārbaude
Izvēlētā organizācija: Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
Īss apraksts:
Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudes veic, lai pārliecinātos, ka iekārtas atbilst vides aizsardzības prasībām.
Pakalpojumu Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra veic visā Latvijas Republikā četru teritoriālo biroju inspektori no Kuldīgas, Jelgavas, Limbažiem un Rēzeknes
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Fiziskas vai juridiskas personas, vai to pilnvarotas personas.
Termiņš:
Maksimāli īsā termiņā, bet ne ilgāk kā mēneša laikā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma pieprasīšana
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma pieprasīšana
Normatīvie akti:
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis
Apmaksa:
Klātiene maksājumu karte (POS), Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Paskaidrojumi:
Samaksa veicama tikai saskaņā ar iestādes sagatavoto rēķinu vai izsniegto kases aparāta čeku norādītajos apmaksas termiņos. Rēķinā norādīta pakalpojuma sniedzēja kontaktinformācija. Pakalpojuma gala cenu veido vairāku ar saistīto pakalpojuma veidu cenu summa
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena ar PVN
Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas sagatavotības pārbaude Vienība 28,46 EUR
Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas tehniskā pārbaude Vienība 29,54 EUR
Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas sprauslas caurplūdes pārbaude Sprausla 0,70 EUR
Transporta nodrošinājums valsts funkciju veikšanai Kilometrs 0,67 EUR
Norēķinu nodrošinājums valsts funkciju veikšanai Pakalpojums 0,67 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis