Augu aizsardzības līdzekļu iekārtas pārbaude
Izvēlētā organizācija: Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
Īss apraksts:
Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudes veic, lai pārliecinātos, ka iekārtas atbilst vides aizsardzības prasībām.
Pakalpojumu Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra veic visā Latvijas Republikā četru teritoriālo biroju inspektori no Kuldīgas, Jelgavas, Limbažiem un Rēzeknes
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Fiziskas vai juridiskas personas, vai to pilnvarotas personas.
Termiņš:
Maksimāli īsā termiņā, bet ne ilgāk kā mēneša laikā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija