Traktortehnikas vadītāja apliecības iegūšana, apmaiņa vai atjaunošana
Izvēlētā organizācija: VALSTS TEHNISKĀS UZRAUDZĪBAS AĢENTŪRA
Īss apraksts:
Traktortehnikas vadītāja apliecību fiziskai personai izdod gadījumos, kad tā ieguvusi tiesības, ar noteiktas kategorijas traktortehniku, piedalīties ceļu satiksmē un ekspluatēt traktortehniku ražošanas procesā. Lai iegūtu traktortehnikas vadītāja apliecību ar noteiktām kategorijām, fiziskai personai jānokārto eksāmeni par ceļu satiksmes noteikumiem un traktortehnikas ekspluatācijas drošības jautājumiem, kā arī attiecīgai kategorijai atbilstošās traktortehnikas praktiskās vadīšanas, ekspluatēšanas darba procesā, eksāmens. Traktortehnikas vadītāja apliecības apmaiņa, uzrādot pie klienta esošo apliecību, tiek veikta gadījumos, kad tai ir beidzies derīguma termiņš (10 gadi) vai tā ir vizuāli bojāta, tajā nav skaidri salasāmi ieraksti vai zīmogs, tai ir radušies mehāniski bojājumi, kas traucē salasīt informāciju vai atpazīt īpašnieka fotoattēlu, kā arī mainoties traktortehnikas vadītāja apliecības īpašnieka personas datiem.
Ja klients traktortehnikas vadītāja apliecību ieguvis kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm un vēlas to nomainīt pret Latvijas Republikā izdotu traktortehnikas vadītāja apliecību, pirms tam nepieciešams veikt traktortehnikas vadīšanas profesionālās kvalifikācijas ārvalstīs izdoto dokumentu izvērtēšanu, tikai pēc tam tiek pieņemts lēmums par vadītāju apliecības nomaiņu.
Traktortehnikas vadītāja apliecības atjaunošana tiek veikta gadījumos, kad klients nevar uzrādīt tam esošo apliecību, jo tā ir  nozaudēta, nozagta vai fiziskai personai atņemta sakarā ar normatīvo aktu prasību neievērošanu. Dati par traktortehnikas vadītājiem, tiem piešķirto kategoriju tiek reģistrēti valsts informācijas sistēmā “Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvā sistēma”.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziskas personas no 16. gadu vecuma
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pieprasot pakalpojumu, klientam jānorāda iesnieguma veidlapā prasītā informācija. Aizpildīto iesniegumu klients var iesniegt klātienē. Pirms pakalpojuma sniegšanas klātienē, klientam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte).
Apmaksas veidi:
1. priekšapmaksa (rēķins) (banka, internetbanka, Latvijas pasts);
2. klātienē, veicot bezskaidras naudas norēķinus ar maksājumu karti (POS) (čeks vai rēķins).
Pakalpojuma veids par transporta nodrošinājumu valsts funkciju veikšanai tiek piemērots par nobrauktajiem kilometriem līdz klienta norādītajai adresei un atpakaļ uz biroju 0.67 EUR/km. Piemēram, ja traktortehnika atrodas 5km attālumā no valsts iestādes biroja, tad papildus būs jāmaksā 0.67EUR/km x 10km = 6.70 EUR.
Pakalpojuma gala cenā iekļauj pakalpojumu veidu par norēķinu nodrošinājumu valsts funkciju veikšanai tikai tajos gadījumos, kad klients apmaksā rēķinā vai čekā norādītos pakalpojumus, izmantojot norēķinu karti. Savukārt, saskaņā ar izrakstīto rēķinu, klientam veicot norēķinus bankā, internetbankā vai Latvijas pastā, samaksa par norēķinu nodrošinājumu netiek piemērota.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona nodaļa Kuldīgā
Tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona nodaļa Liepājā
Tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona nodaļa Saldū
Tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona nodaļa Talsos
Tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona nodaļa Ventspilī
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Iestādes amatpersonai pieņemot pozitīvu lēmumu par traktortehnikas vadītāja apliecības iegūšanu, apmaiņu vai atjaunošanu, klientam tiek izsniegta traktortehnikas vadītāja apliecība vai pieņemts negatīvs lēmums par nepietiekamām pretendenta prasmēm un tiek aicināts atkārtotai eksāmena veikšanai
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona nodaļa Kuldīgā
Tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona nodaļa Liepājā
Tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona nodaļa Saldū
Tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona nodaļa Talsos
Tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona nodaļa Ventspilī
Parādīt visus...